05. 06. 2023

Děti s odlišným mateřským jazykem – přehledně o práci s ukrajinskými dětmi

Pomoc pro všechny aktéry začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do vzdělávacího procesu českého školství nabízí souhrnně zpracované informace na stránkách Národního pedagogického institutu České republiky.

Pomoc pro všechny aktéry začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do vzdělávacího procesu českého školství nabízí souhrnně zpracované informace na stránkách Národního pedagogického institutu České republiky.