Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní škola a základní umělecká škola České Budějovice

BG J. N. Neumanna, círekvní ZŠ a ZUŠ ČB (ČB, Jirsíkova 5)

Stránka školy
České Budějovice

Vybavení školy

Obory školy

Gymnázium

Kód oboru: 79-41-K/41

Gymnázium

Kód oboru: 79-41-K/61

Gymnázium

Kód oboru: 79-41-K/81

Dvojjazyčné gymnázium

Kód oboru: 79-43-K/61