Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium Česká. Úspěch pro každého.

Vize a mise školy zde:

Vize školy: Úspěch pro každého

Strategické cíle školy: Strategické cíle

Stránka školy
České Budějovice

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Obory školy

Gymnázium

Kód oboru: 79-41-K/41

Letos přijímáme: 30 žáků

Gymnázium

Kód oboru: 79-41-K/81

Letos přijímáme: 30 žáků

Gymnázium se sportovní přípravou (ŠVP: 30)

Kód oboru: 79-42-K/41

Letos přijímáme: 30 žáků