Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

SPŠ strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Dukelské ulici je prestižní škola s dlouhou tradicí. Byla založena před více než sto lety a od té doby vychovala tisíce absolventů, kteří se prosadili v různých oborech. Škola nabízí širokou škálu technických oborů: strojírenství, elektroenergetika, robotika a elektromobilita. Absolventi školy mají jisté uplatnění v praxi a většina z nich pokračuje ve studiu na vysokých školách.

Škola má moderní vybavení a zkušené učitele. Studenti mají možnost se zapojit do různých projektů a soutěží, které jim pomáhají rozvíjet jejich technické dovednosti. Škola také nabízí řadu mimoškolních aktivit, které studentům umožňují se aktivně zapojit do života školy a okolního regionu, včetně mezinárodních odborných stáží v rámci projektů Erasmus.

Pokud máte zájem o technické vzdělání, Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Dukelské ulici je skvělou volbou. Škola vám poskytne kvalitní vzdělání a připraví vás na úspěšnou kariéru, třeba v některé z partnerských vysokých škol či firem.

Technické vzdělání má jistou budoucnost. Technické obory jsou stále více žádané a s rozvojem technologií bude jejich poptávka v budoucnu ještě větší.

Pokud se chcete vzdělávat v technice, neváhejte a přihlaste se na Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou v Dukelské ulici.

Stránka školy
České Budějovice

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Obory školy

Strojírenství

Kód oboru: 23-41-M/01

Elektrotechnika

Kód oboru: 26-41-M/01