Dětský domov, Zvíkovské Podhradí 42

Dětský domov, Zvíkovské Podhradí 42

Dětský domov pečuje o děti a mládež podle jejich individuálních potřeb. Plní ve vztahu k dětem a mládeži úkoly výchovně vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování.

Náš dětský domov je domov rodinného typu se třemi rodinnými skupinami, jeho kapacita je 24 dětí (obvykle ve věku 3 – 18 let). Děti dojíždějí do ZŠ v Milevsku a ZŠ v obci Záhoří u Písku, ti starší dojíždějí do Písku a dalších okolních měst, kde se připravují v učebních oborech, nebo ve středních školách na svůj samostatný život. Naše děti se zapojují do dění na Zvíkově. Vzájemně se navštěvují s kamarády a spolužáky z vesnice.

Volný čas věnují sportu, výtvarným činnostem a dalším volnočasovým aktivitám – zúčastňují se pravidelně výtvarných soutěží, kde dosahují výrazných úspěchů, zúčastňují se dramatických soutěží, chytají ryby, hrají na bicí a kytaru.

Pokud nám finance dovolí, převážně díky našim sponzorům, trávíme prázdniny na dětských táborech, děláme výlety po okolí na kolech i pěšky , putujeme po horách. Doma je to ale také prima. V obci je velké koupaliště se sportovišti, máme velkou zahradu a obklopuje nás krásná příroda, kterou si užíváme.

Stránka školy
Zvíkovské Podhradí

Vybavení školy

  • Neomezený WiFi internet v budovách školy
  • Školní knihovna
  • Školní psycholog
  • Vlastní posilovna
  • Volně přístupné počítače připojené na internet