Základní škola a Mateřská škola Tábor – Čekanice, Průběžná 116

Vybavení školy