Základní umělecká škola, Milevsko, Libušina 1217

ZUŠ

Základní umělecká škola Milevsko připravuje své žáky na neprofesionální uměleckou činnost, ale i na studium na konzervatořích, popř. na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření. Snažíme se zde vytvářet optimální podmínky pro všechny, samozřejmostí je individuální přístup. Naším cílem je vést žáky k celoživotnímu zájmu o umění a zvyšovat jejich povědomí o kultuře ve společnosti.

Studium na naší škole je organizováno především pro žáky základních a středních škol, v omezené míře i pro dospělé. Svou činností se ZUŠ Milevsko nemalou měrou podílí na kulturním a společenském životě ve městě i v okolí. Pořádá celou řadu koncertů a vystoupení, výstavy prací žáků výtvarného oboru…

Stránka školy
Milevsko

Vybavení školy

  • Bezbariérový přístup
  • Online informační systém klasifikace
  • Počítače ve všech učebnách školy
  • Splátkový kalendář školného
  • Zabezpečení školy kamerovým systémem