Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032

Vybavení školy