Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Autoelektrikář

26-57-H/01

Parametry oboru

  • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Tři roky
  • Matematika, Fyzika, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí kontrolovat, udržovat a opravovat elektrické a elektronické části motorových vozidel. Seznámí se s konstrukcí silničních motorových vozidel, s jejich jednotlivými částmi a poznají jejich funkci. Osvojí si efektivní postupy vyhledávání závad na elektrotechnických systémech vozidla, opravují a seřizují jejich části.

Informace o trhu práce

Uplatní se při výkonu povolání autoelektrikář. Získané kompetence umožní absolventům pracovat v různých opravárenských provozech a autoservisech při provádění montáží, demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel, při obsluze diagnostických zařízení apod. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.