Obecně odborná příprava

Praktická škola dvouletá

78-62-C/02

Parametry oboru

  • Obecně odborná příprava
  • Praktická škola
  • Denní
  • Dva roky

Charakteristika oboru

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení (případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením), kteří ukončili povinnou školní docházku. Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit všeobecné vzdělání a získat základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích,
v zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání.