Potravinářství a potravinářská chemie

Řezník – uzenář

29-56-H/01

Parametry oboru

  • Potravinářství a potravinářská chemie
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Tři roky
  • Chemie, Přírodopis, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí zpracovávat jatečná zvířata, drůbež a ryby na maso a masné výrobky, tj. zvládnout technologické postupy a činnosti související s porážkou a zpracováním jatečných zvířat, drůbeže, zvěřiny a ryb, bourat, upravovat a třídit maso pro výsekové a výrobní účely, vyrábět masné výrobky, skladovat, balit a expedovat hotové výrobky, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení, zjišťovat případné závady technologického procesu včetně funkce strojů a příslušných zařízení a řešit samostatně běžné problémy, vést předepsanou evidenci výroby, posuzovat kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků, dodržovat hygienické předpisy a normy při výrobě a zajišťovat tak výrobu bezpečných potravin, uchovávat maso a masné výrobky a dodržovat zásady prodeje.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní při výkonu povolání řezník-uzenář v pozici zaměstnance v masném průmyslu při těžení a zpracování masa a výrobě masných výrobků a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a masných výrobků, jsou připraveni vykonávat činnosti související s porážkou a zpracováním jatečných zvířat, drůbeže, zvěřiny a ryb na maso a masné výrobky, skladováním, balením a expedicí hotových výrobků, obsluhou a prováděním základní údržby technologického zařízení, vykonávat činnosti související s prodejem masa a masných výrobků. Po nezbytném zapracování jsou rovněž připraveni vykonávat podnikatelskou činnost.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech potravinářského zaměření nebo orientovaných na podnikání.