Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II

SOU služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II

Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II je státní škola zřízená Městem Vodňany. Škola zajišťuje vzdělávání ve tříletých učebních oborech, a to v denní formě studia. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a úspěšný absolvent získává výuční list v daném oboru. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Stránka školy
Vodňany

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní psycholog
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • WiFi internet v domově mládeže

Obory školy

Cukrář

Kód oboru: 29-54-H/01

Řezník – uzenář

Kód oboru: 29-56-H/01

Zahradník

Kód oboru: 41-52-H/01

Kuchař – číšník

Kód oboru: 65-51-H/01