Technická chemie a chemie silikátů

Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

28-58-H/01

Parametry oboru

  • Technická chemie a chemie silikátů
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Tři roky
  • Výtvarná výchova

Charakteristika oboru

Žáci se připravují na širokou oblast sklářské výroby dané zaměřením oboru vzdělání, tj. na výrobu dutého a lisovaného skla, výrobu technického skla, broušení a rytí skla, malbu skla, výrobu sklářských forem, tavení skloviny, obsluhu strojního zařízení pro výrobu technického a užitkového skla. Žáci se naučí posuzovat vlastnosti a kvalitu prvotních surovin a materiálů, pracovat s nářadím, tavit sklovinu a tvarovat skleněné polotovary, provádět povrchové úpravy a zušlechťování skleněných výrobků. Žáci se naučí ovládat základní technologie a dodržovat technologickou kázeň, obsluhovat stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu. Žáci mohou uplatňovat své talentové vlohy zejména při individuální výrobě sklářských výrobků.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní v oblasti sklářské výroby při výkonu povolání sklář nebo na pozicích sklář dutého skla, sklář lisovaného skla, sklář technického skla, tavič skloviny, malíř skla, brusič a rytec skla. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu a získat maturitní vzdělání.