Soutěže

Černý Petr z Terezína

Židovská obec Brno a centrum židovské kultury ŠTETL ve spolupráci se Základní uměleckou školou Brno,
Smetanova 8, příspěvková organizace, vyhlašují výtvarnou soutěž na dotvoření chybějící karty k sérii
hry Černý Petr, kterou z koncentračního tábora Terezín přivezl přeživší holocaustu Petr Haimann.

Karetní sada pro hru Černého Petra patří přeživšímu holocaustu Petru Haimannovi, který byl pro
svůj židovský původ deportován z Brna v roce 1941 jako tříletý chlapec. Osvobození se dočkal i s rodiči
v Terezíně. Odtud kromě vlastních výtvarných prací dovezl také díla těch, kteří takové štěstí neměli.
Nachází se mezi nimi i karty pro hru Černý Petr od neznámého autora. Kolorované perokresby na kartonových kartičkách malého formátu tvoří kromě ústředního mouřenína 14 dvojic a jednu
dvojici neúplnou. Předmětem vyhlašované soutěže je v první řadě výtvarný návrh a zpracování chybějící karty.

Technika: (kolorovaná) perokresba
Formát: A4

Výherci budou ocenění sadou výtvarných potřeb. Součástí ceny bude také výtisk původních karet doplněný o vítěznou kartu.

Podmínky soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních, středních a základních uměleckých škol České republiky ve věku od šesti do osmnácti let.
Sběr soutěžních prací bude probíhat do 30. dubna 2024.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny k 31. květnu 2024.
Dodržení formálních a odborných podmínek soutěže bude zajištěno ve spolupráci se Základní uměleckou školou Brno, Smetanova 8, p. o., kde v průběhu června 2024 proběhne výstava vybraných prací.

Vyhlášení:
O výsledcích soutěže rozhodne odborná porota v čele s Ing. arch. Petrem Haimannem,
z jehož majetku pocházejí dochované karty. Vyhlášení proběhne 31. května 2024 a výstava nejlepších prací bude zahájena 29. srpna 2024 v Café Paměti národa na Radnické ulici v Brně v rámci třetího ročníku multižánrového festivalu židovské kultury ŠTETL FEST.

09. 02. - 30. 04. 2024
Jiný
Zdarma

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.