21. 05. 2024

2. kolo přijímaček na SŠ

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili (tito se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů).

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60 %, resp. 40 % u gymnázií se sportovní přípravou).

Termín zahájení 2. kola

  • 20. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání

Termín podání přihlášek do 2. kola

  • do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola

Termíny 2. kola školních přijímacích zkoušek

  • od 8. do 12. června 2024 – talentové a školní přijímací zkoušky

Další důležité data

  • 18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu
  • 21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

KDE se budou konat zkoušky?

  • Školní část přijímacích zkoušek se koná v jednotlivých středních školách, které je vypisují.

Přihláška do 2. kola

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat:

  • až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
  • až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Výběr škol na přihlášku – prioritizace

Prioritizace výběru oborů vzdělání ve vybraných školách je pro 2. kolo stejná, jako pro kolo 1.

  • Uchazeč, který nekonal JPZ v 1. kole, nemůže ve 2. kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání

Odvolání je pro 2. kolo stejné, jako pro kolo 1.

Vzdání se přijetí ve 2. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu/obor, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 2. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 3. a dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru ve 2. kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

Zdroj: www.prihlaskynastredni.cz