přijímací řízení

MŠMT připravilo analýzu přihlášek na SŠ
12. 04. 2024

MŠMT připravilo analýzu přihlášek na SŠ

V rámci letošního přijímacího řízení na střední školy podalo v 1. kole více než 157 tisíc uchazečů téměř 420 tisíc přihlášek, z toho necelých 152 tisíc uchazečů se přihlásilo do denní formy studia. Celkem 79 % ze všech uchazečů podalo své přihlášky elektronicky a 73 % uchazečů využilo svého práva podat nově povolené tři přihlášky. Uvádí to aktuální zpráva, kterou MŠMT připravilo podle stavu podaných přihlášek na střední školy k 4. 4. 2024.

Celý článek
Elektronicky se na střední přihlásilo 135 000 uchazečů
23. 02. 2024

Elektronicky se na střední přihlásilo 135 000 uchazečů

Na 135 tisíc uchazečů o studium na střední škole podalo přihlášku s využitím nového elektronického systému DiPSy, a to buď plně elektronicky nebo výpisem. Z celkem 150 000 přihlášených, jejichž přihlášky jsou nyní v systému, tak elektronickou cestu při přihlašování využilo přibližně 90 % všech uchazečů. Přesný počet přihlášených bude znám poté, co ředitelé škol do systému zadají všechny přihlášky, které přišly v klasické listinné podobě. Podat přihlášku prostřednictvím DiPSy mohli uchazeči a jejich rodiče od 2. do 21. února 2024.

Celý článek
Termín pro podání přihlášek zůstává v platnosti do 20. února
07. 02. 2024

Termín pro podání přihlášek zůstává v platnosti do 20. února

Systém pro podávání přihlášek na střední školy DiPSy byl spuštěn v pátek 2. února. Za první tři dny bylo úspěšně podáno téměř 20 tisíc přihlášek. Prodloužení termínu podávání přihlášek by zkrátilo dobu, ve které mohou ředitelé přihlášky zkontrolovat, naplánovat školní kola přijímacích zkoušek a kontaktovat uchazeče a rodiče v případech, kdy je nutné řešit individuální situace.

Zdroj: MŠMT ČR

Celý článek