09. 01. 2024

Literární soutěž O JIHOČESKOU ŽABKU

Jihočeský klub obce spisovatelů v součinnosti s Jihočeským krajem vyhlašují 20. ročník autorské literární soutěže O JIHOČESKOU ŽABKU. Soutěž je určena mládeži od 15 do 20 let především z řad studentů jihočeských středních a vyšších odborných škol a učilišť.

Téma letošního ročníku: HRA
Uzávěrka letošního ročníku: 30. dubna 2024

Podmínky soutěže:

 • každý soutěžící se účastní pouze jedním příspěvkem,
 • psát lze poezii i prózu, a to výhradně v českém jazyce,
 • rozsah příspěvků je maximálně 10 000 znaků vč. mezer (u básní 50 řádek) ve Word formátu,
 • příspěvky je nutno opatřit titulní stranou udávající jméno, věk a školu autora – titulní strana
  se do rozsahu práce nezapočítává,
 • příspěvky nesmějí být dosud publikovány ani zaslány do jiné literární soutěže,
 • práce nutno zaslat e-mailem na adresu: lbittova@gmail.com s označením Jihočeská žabka,
 • příspěvky posoudí odborná porota JčKOS,
 • nejúspěšnější práce budou publikovány v tisku a ve sborníku JčKOS.

  Vyhlášení výsledků proběhne v červnu 2024, termín bude vítězům včas oznámen.