03. 05. 2024

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/24

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“). V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti žáků v souladu s oborovou profilací školy. Podrobnosti se dozvíte v Maturitním zpravodaji, který vydal Cermat.

Nové číslo Maturitního zpravodaje obsahuje zejména přehled základních pravidel pro konání společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a informace o obsahu a průběhu didaktických testů. Přináší také užitečné rady a doporučení pro přípravu, nejdůležitější termíny jarního zkušebního období, informace o kritériích hodnocení didaktických testů nebo návod, jak podat žádost o přezkoumání didaktického testu.

Zdroj: Cermat