04. 07. 2024

MŠMT opět podpoří letní tábory i dobrovolnictví

Přes 200 milionů korun poskytlo MŠMT letos v rámci všech dotačních výzev pro oblast práce s dětmi a mládeží, přičemž jdou tyto prostředky zejména na celoroční aktivity organizovaných i neorganizovaných dětí a mládeže. Část této dotace, obvykle kolem pěti procent, využívají některé organizace na pořádání letních dětských táborů. Loni bylo realizováno s využitím dotace MŠMT přes 700 letních táborů.  

„Podmínkou pro čerpání dotace MŠMT na letní tábory je kvalifikace hlavních vedoucích podle požadavků ministerstva, což znamená získat osvědčení o profesní kvalifikaci „Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže“ dle Národní soustavy kvalifikací. V letošním roce narostl počet držitelů těchto osvědčení, což svědčí o tom, že MŠMT i samotné mládežnické organizace kladou velký důraz na to, aby vedoucí dětských táborů a dětských kolektivů měli dostatečné kompetence pro tuto práci potvrzené standardizovaným systémem, kterým je právě Národní soustava kvalifikací,“ sdělila ke kompetencím hlavních vedoucích táborů ředitelka odboru pro mládež na MŠMT Simona Marešová. 

Další profesní kvalifikace z oblasti práce s dětmi a mládeží a neformálního vzdělávání jsou například koordinátor dobrovolníků, samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže, garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání atd.

Největší podíl na počtu zapojených dětí v pravidelné činnosti mají organizace Junák – český skaut, Mladí hasiči či Asociace turistických oddílů mládeže, přičemž velká část vedoucích na táborech tohoto typu jsou dobrovolníci, kteří s dětmi pracují celoročně. V loňském roce bylo zapojeno přes 54 tisíc dobrovolníků a podpořeno bylo téměř 227 tisíc dětí a mladých lidí do 26 let.

MŠMT podporuje dobrovolnictví v oblasti práce s dětmi a mládeží a neformálního vzdělávání, a to zejména vzdělávání dobrovolníků, dlouhodobě. O významu dobrovolníků svědčí i nedávno zveřejněné šetření Českého statistického úřadu z druhé poloviny loňského roku. Z něj vyplynulo, že se do dobrovolnictví zapojil každý pátý respondent, což představuje přes 1 662 tisíc obyvatel ČR ve věku 15 a více let. Co se týče ekonomické hodnoty dobrovolnictví (při uvedeném průměrném počtu hodin v posledních 4 týdnech přepočtených na rok) tak vychází, že dobrovolníci díky své činnosti přispěli společnosti za rok přes 47 miliard korun. Mezi dobrovolníky převažovalo organizované dobrovolnictví (cca 57 %), k němuž patří i spolky pracující s dětmi a mládeží ve volném čase. Děti a mládež jsou přitom druhou největší skupinou mezi osobami, na které je dobrovolnická činnost zaměřená. Mimoškolní činnost, vzdělávání a pohybové aktivity mají zároveň významné místo mezi sledovanými dobrovolnickými aktivitami.

MŠMT samo tábory neorganizuje, nabízí ale odkazy pro rodiče, kde najdou tipy, jak poznat dobrý tábor:

http://www.jakvybrattabor.cz/

https://crdm.cz/download/dokumenty/Jak-spravne-vybrat-letni-tabor-podle-CRDM.pdf

https://www.radambuk.cz/jak-vybrat-tabor/

https://pionyr.cz/rodice/dobry-tabor/

https://www.tabory-vysocina.cz/

https://www.jihocesketabory.cz/

Zdroj: MŠMT