10. 07. 2023

MŠMT opět podpořilo aktivity mladých včetně letních táborů pro děti

MŠMT i letos finančně podpořilo aktivity dětí a mladých včetně letních táborů pro děti v celkové částce přes 230 milionů korun. Tato podpora směřuje každoročně mládežnickým organizacím na pravidelnou činnost s dětmi a mladým lidmi, jejímž vyvrcholením jsou letní tábory. Podmínkou pro čerpání dotace na letní tábory je kvalifikace hlavních vedoucích dle požadavků ministerstva.

Letos poskytlo ministerstvo v rámci všech dotačních výzev v oblasti práce s dětmi a mládeží přes 230 milionů korun. Tyto prostředky jdou zejména na celoroční aktivity organizovaných i neorganizovaných dětí a mladých lidí. Některé organizace část této dotace využívají na letní tábory. Ze zkušeností z předchozích let vyplývá, že na tábory organizace vyčleňují cca 5% z poskytovaných dotací. Souvisí to zejména s tím, že velká část vedoucích na táborech tohoto typu jsou dobrovolníci, kteří s dětmi pracují celoročně. Proto tato finanční podpora na tábory směřuje zejména na materiálové náklady. Loni bylo realizováno s využitím dotace MŠMT přes 650 letních táborů.  Kromě pořádání táborů poskytují tyto organizace i rady rodičům, kde hledat další pořadatele táborů v jednotlivých regionech nebo podle čeho poznat dobrý tábor (Infobox), a s dětmi pracují i celoročně, ať už formou kroužků, sportovních aktivit či různých pravidelných zájmových, ale i jednorázových akcí.

Více na MŠMT ČR.