Pro veřejnost

Informace od OŠMT KÚ Jčk, které mají trvalý charakter.

Veřejná konzultace k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 2024–2028
16. 02. 2024

Veřejná konzultace k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 2024–2028

Jihočeský kraj zahájil veřejnou konzultaci k připravovanému Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 2024–2028 (DZ JčK 2024–2028).

Dlouhodobý záměr JčK 2024–2028 představuje jeden z významných nástrojů formování vzdělávací soustavy v kraji, zakotvuje záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky. Uvítáme, pokud se do připomínkového řízení zapojí široký okruh aktérů, aby se tak dokument stal podkladem, který rozpracovává a navrhuje konkrétní řešení doprovázená koncepční, metodickou i finanční podporou. 

Celý článek
Technické vzdělávání
06. 09. 2023

Technické vzdělávání

Jihočeský kraj se podílí na spotech podporujících technické vzdělávání

Zatraktivnění technických profesí, informovanost žáků základních škol o technických oborech, motivace ke studiu na technických školách, zlepšení nevyváženého poměru na trhu práce a zlepšení orientace v problematice volby povolání. To je hlavním smyslem spotů, vyrobených v rámci projektu Profese 21. století KARIÉRA S BUDOUCNOSTÍ.

Celý článek
Volná místa ve školách
16. 08. 2023

Volná místa ve školách

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje (podle § 60f odst. 4 školského zákona) a průběžně aktualizuje přehled volných míst pro další kola přijímacího řízení ve středních školách. Nabídka se týká denní i jiné formy vzdělávání i nástavbového studia. Nabídka je v přiloženém souboru členěna dle okresů a je průběžně aktualizována. Jde o termíny dalších kol přijímacího řízení.

Celý článek