Pro zřizovatele

Informace od OŠMT KÚ Jčk, které mají trvalý charakter.

Financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách na období září-prosinec 2023
08. 09. 2023

Financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách na období září-prosinec 2023

Materiál MŠMT stanovuje podmínky pro financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře) na období od 1.9.2023 do 31.12.2023. Podmínky jsou obdobné jako v předchozím školním roce.
Od pondělí 18. září 2023 do pátku 22. září 2023 bude probíhat mimořádné šetření (https://sberdat.uiv.cz/login), na základě kterého školy projeví závazný zájem o finanční prostředky. Po tomto datu již nebude možné se do šetření zapojit a nebude možné čerpat finanční prostředky.

Více na www.edu.cz

Celý článek
Technické vzdělávání
06. 09. 2023

Technické vzdělávání

Jihočeský kraj se podílí na spotech podporujících technické vzdělávání

Zatraktivnění technických profesí, informovanost žáků základních škol o technických oborech, motivace ke studiu na technických školách, zlepšení nevyváženého poměru na trhu práce a zlepšení orientace v problematice volby povolání. To je hlavním smyslem spotů, vyrobených v rámci projektu Profese 21. století KARIÉRA S BUDOUCNOSTÍ.

Celý článek
Rejstřík škol a školských zařízení
18. 08. 2023

Rejstřík škol a školských zařízení

Školský rejstřík je veřejným seznamem, který obsahuje rejstřík škol a školských zařízení a rejstřík školských právnických osob. V rejstříku škol a školských zařízení můžete vyhledat informace o konkrétní škole nebo školském zařízení (s výjimkou vysokých škol), v rejstříku školských právnických osob pak naleznete informace o školských právnických osobách.  

O co lze žádat?

  • zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
  • zápis změny v údajích školy nebo školského zařízení vedených v rejstříku škol a školských zařízení
  • výmaz školy nebo školského zařízení z rejstříku škol a školských zařízení
Celý článek
Konkurzní řízení
16. 08. 2023

Konkurzní řízení

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v § 166 odst. 2 uvádí, že ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení.

Celý článek