16. 09. 2023

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji

Název projektu: Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022871
Zahájení projektu: 1. 11. 2021
Ukončení projektu: 30. 11. 2023
Celkové náklady na projekt: 8 611 708,- KčProjekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)Cíle projektu.
Dlouhodobým cílem projektu je pokračování ve vytváření funkčního systému spolupráce mezi aktéry v oblasti vzdělávání, zlepšení řízení, rozvoje hodnocení kvality a plánování strategických kroků k naplnění Strategických vzdělávacích dokumentů a rozvoj potenciálu každého žáka.

Specifické cíle projektu:

  • zavádění priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol, stanovení jednotlivých kroků nutných k dosažení cílů vzdělávací politiky
  • posílení role akčního plánování v oblasti vzdělávání na úrovni Jihočeského kraje i jednotlivých škol bez rozdílu zřizovatele, koordinace přístupu k akčnímu plánování, nastavení jednotného systému akčního plánování, zavedení postupů strategického řízení rozvoje do škol,
  • efektivní přenos priorit v oblasti vzdělávání z úrovně státu, resp. kraje do úrovně škol s respektem ke specifikům území Jihočeského kraje, zajištění provazby na základní a předškolní vzdělávání a priority na místní úrovni,
  • zlepšení řízení škol a školských zařízení k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy Jihočeského kraje i jednotlivých škol
  • větší orientace vedení škol na kvalitu poskytovaného vzdělávání a zajištění dostupnosti vzdělávání pro všechny žáky (včetně zkvalitnění podmínek pro distanční vzdělávání), rozvoj potenciálu každého žáka, 
  • větší motivace vedení škol ke sdílení dobré praxe v rámci partnerství škol navzájem a škol a dalších zainteresovaných subjektů, rozvoj partnerství a sítí,
  • vytvoření podmínek pro úspěšné a cílené čerpání podpory v rámci programového období 2021-2027 na úrovni Jihočeského kraje
  • umožnění plánování, koordinace a sledování tematických intervencí financovaných z fondů EU ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami Jihočeského kraje a škol
  • pokračování spolupráce s partnery v území

Krajský akční plán vzdělávání (KAP)

Více informací naleznete na https://kap.kraj-jihocesky.cz.

Kontaktní osoba:

Ing. Hynek Čížek, Ph.D.
cizek@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 900