Pro ředitele

Informace od OŠMT KÚ Jčk, které mají trvalý charakter.

IT Fitness Test 2023
13. 09. 2023

IT Fitness Test 2023

zapojení škol do největšího mezinárodního testu digitálních kompetencí IT Fitness Test 2023

  • interaktivní test, který umožňuje studentům demonstrovat své schopnosti v oblasti informačních technologií,
  • zaměřuje se na základní dovednosti, jako je práce s počítačem, internetové vyhledávání, základy programování, kybernetická bezpečnost a další,
  • probíhá až do konce října 2023 a je zdarma,
  • test je letos k dispozici i v ukrajinském jazyce,
  • každý, kdo test absolvuje, dostane elektronický certifikát potvrzující dané znalosti a účast.
  • Žáci i učitelé, kteří se zapojí, mohou vyhrát skvělé ceny od partnerů letošního testování. Na vylosované žáky a studenty čeká třeba tablet iPad a učitelé se mohou těšit na notebook Lenovo, třídy na inkoustovou tiskárnu Canon.

Partnery letošního testování jsou Česko.DigitalAsociace pro aplikovaný výzkum v IT, z.  (AAVIT), a Microsoft Česká republika a Slovensko.  Odbornou záštitu nad touto iniciativou převzalo opět Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinisterstvo práce a sociálních věcí, Kabinet místopředsedy vlády pro digitalizaci při Úřadu vlády, Svaz průmyslu a dopravy České republiky.  

Více na https://itfitness.eu/cs/

Celý článek
Informace pro školy k novele zákona o pedagogických pracovnících účinné k 1. 9. 2023 a 1. 1. 2024
08. 09. 2023

Informace pro školy k novele zákona o pedagogických pracovnících účinné k 1. 9. 2023 a 1. 1. 2024

Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, přináší převážně s účinností od 1. 9. 2023 množství podstatných změn. Ministerstvo školství proto připravilo materiál, který má za cíl měněná či nová ustanovení zdůraznit a vysvětlit zejména pro potřeby ředitelů škol.

Celý dokument naleznete www.edu.cz

Celý článek
Financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách na období září-prosinec 2023
08. 09. 2023

Financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách na období září-prosinec 2023

Materiál MŠMT stanovuje podmínky pro financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře) na období od 1.9.2023 do 31.12.2023. Podmínky jsou obdobné jako v předchozím školním roce.
Od pondělí 18. září 2023 do pátku 22. září 2023 bude probíhat mimořádné šetření (https://sberdat.uiv.cz/login), na základě kterého školy projeví závazný zájem o finanční prostředky. Po tomto datu již nebude možné se do šetření zapojit a nebude možné čerpat finanční prostředky.

Více na www.edu.cz

Celý článek