16. 02. 2023

Seznam škol určených k bezplatné přípravě žáků cizinců k začlenění do základního a středního vzdělávání

Základní školy

Podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 10 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, jsou od 1. 9. 2021 v Jihočeském kraji k bezplatné přípravě žáků cizinců k začlenění do základního vzdělávání určeny následující základní školy.

Střední školy

Podle § 6a vyhlášky č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, jsou od 1. 9. 2022 v Jihočeském kraji k bezplatné přípravě žáků cizinců k začlenění do středního vzdělávání určeny následující střední školy.

Kontaktní osoba:

Mgr. Marcela Dominová
dominovam@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 818

Kontaktní osoba:

Mgr. Milan Abrman
abrman@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 838