16. 02. 2024

Veřejná konzultace k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 2024–2028

Jihočeský kraj zahájil veřejnou konzultaci k připravovanému Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 2024–2028 (DZ JčK 2024–2028).

Dlouhodobý záměr JčK 2024–2028 představuje jeden z významných nástrojů formování vzdělávací soustavy v kraji, zakotvuje záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky. Uvítáme, pokud se do připomínkového řízení zapojí široký okruh aktérů, aby se tak dokument stal podkladem, který rozpracovává a navrhuje konkrétní řešení doprovázená koncepční, metodickou i finanční podporou. 

Materiál je k dispozici na webu Jihočeského kraje na tomto odkazu: https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#verejna-konzultace-k-navrhu-dlouhodobeho-zameru-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-jihoceskeho-kraje-2024-2028, kde si ho můžete stáhnout.

Vaše náměty, připomínky zašlete prosím do 3. 3. 2024 prostřednictvím on-line formuláře, který je k dispozici zde https://forms.gle/mTgeiNJyH2KwjjAv7

Abychom s připomínkami mohli pracovat, žádáme vás o vyplnění všech povinných polí, tedy kontaktních údajů a zejména vámi navrhovaného nového znění opatření či aktivity, a to včetně odůvodnění vámi navrhované změny. Zaslané vstupy bez těchto informací budou vypořádány jako „bez připomínek“.

Z technických důvodů je možno připomínky zasílat pouze prostřednictvím tohoto formuláře, přičemž v každém formuláři je prostor pouze pro jednu připomínku; je však možné jej vyplnit a odeslat vícekrát. Pro vyplnění formuláře není nutné se přihlašovat do Google účtu. Rovněž upozorňujeme, že se jedná o pracovní verzi dokumentu, která neprošla finální jazykovou korekturou.

Připomínky je možné zasílat do 3. 3. 2024. 

Děkujeme za spolupráci, vážíme si konstruktivní zpětné vazby.

Kontaktní osoba:

Ing. Hynek Čížek, Ph.D.
cizek@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 900