19. 02. 2024

Nový web Jihočeského kraje nabízí informace a podporu v oblasti duševního zdraví dětí

Jihočeský kraj spustil nové webové stránky Duše v pohodě, které jsou určeny pro děti, rodiče, učitele, sociální pracovníky a další zájemce z řad odborné či laické veřejnosti, kteří hledají informace a zajímají se o podporu duševního zdraví dětí a mladistvých.

Webové stránky Duše v pohodě byly vytvořeny v souvislosti s projektem „Prevence duševního zdraví dětí v Jihočeském kraji“, který realizuje Jihočeský kraj s finanční podporou z Operačního programu Zaměstnanost plus. Cílem projektu je podpora prevence a péče o duševní zdraví dětí a mladistvých v regionu. V rámci projektu Jihočeský kraj inicioval vznik dvou týmů pro duševní zdraví dětí, které aktuálně působí na území ORP České Budějovice a ORP Tábora a poskytují podporu žákům na 2. stupni základních škol, jejich rodinám a blízkým. V rámci týmů je podpora dětem zajištěna odborníky z několika spolupracujících oborů, například sociálními pracovníky, psychology, metodiky prevence či speciálními pedagogy ve spolupráci s dětským psychiatrem či psychoterapeutem. Týmy rovněž spolupracují se školami, poradenskými pracovišti, sociálními službami či dalšími institucemi dle potřeb dítěte Hlavním posláním týmů je poskytnutí rychlé a odborné pomoci v případech ohrožení duševního zdraví dítěte a posílení prevence vzniku duševních obtíží.

Na týmy pro duševní zdraví dětí se může obrátit škola, dítě, rodič, pediatr nebo sociální služba. Kontakty jsou k dispozici na webových stránkách Duše v pohodě.