06. 11. 2023

Podpora nestátních neziskových organizací pro rok 2024 v oblasti práce s dětmi a mládeží

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ k podání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2024.

Žádosti pro rok 2024 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen dne 1. 11. 2023.

Termín pro podání žádostí je uveden u jednotlivých výzev. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Výzva PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro osvědčené organizace

Termín pro podání žádostí: do 30. 11. 2023

Výzva NNO – pro osvědčené organizace.pdf

Příloha č. 3_avízo o vratce_V1.docx

Výzva PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro střešní organizace

Termín pro podání žádostí: do 30. 11. 2023

Výzva NNO – pro střešní organizace.pdf

Příloha č. 3_avízo o vratce_V2.docx

Příloha č. 5 rozpočet projektu po aktivitách V2 xlsx (povinná příloha)

Výzva PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro projekty nestátních neziskových organizací s nadregionálním dopadem

Termín pro podání žádostí: do 30. 11. 2023

Výzva NNO – pro projekty s nadregionálním dopadem.pdf

Příloha č. 3_avízo o vratce_V3.docx

Příloha č. 5 rozpočet projektu po aktivitách – V3.xlsx (povinná příloha)

Zdroj: MŠMT ČR