06. 06. 2023

Soutěž Na učitelích záleží

Hlavním smyslem soutěže je ukázat důležitost učitelského povolání a zvyšovat zájem o učitelské povolání v Jihočeském kraji, popularizovat studium učitelství a zvyšovat atraktivitu učitelské přípravy.

V rámci soutěže jsou vyhlášeny dvě samostatné kategorie:

Pro žáky základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií - téma: „Kdo/kým je pro mě učitel“

Pro žáky středních škol v Jihočeském kraji - téma: „Ze života učitelů aneb přínos učitelské profese“

Své příspěvky zašlete na adresu: KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice, případně na e-mail: krebul@krebul.cz. Obálku označte heslem: Na učitelích záleží. Soutěžní práce musí být opatřeny jménem, názvem a adresou školy.

Vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších prací proběhne na podzim letošního roku, kdy bude zároveň vytvořena putovní výstava ze soutěžních příspěvků.

Bližší informace získáte na stránkách Obecně prospěšné společnosti KreBul Prachatice, pořadatele soutěže.