11. 12. 2023

Stipendijní pobyty v USA a vzdělávací aktivity v ČR

Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze informovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o možnostech dalšího vzdělávání učitelů a učitelek anglického jazyka, vzdělávacích aktivitách American Centers v České republice, které se zaměřují na výuku angličtiny a reálií USA, a možnostech stipendijních pobytů v USA.

Více se dozvíte na stránkách MŠMT.

Učitelé/učitelky mohou využít nabídky vzdělávacích aktivit American Centers včetně School Visits a America on Wheels a ucházet se o letní školu v USA v rámci programů Teaching Excellence and Achivement (TEA) a Study of the U.S. Institutes (SUSI).  

Žáci/žákyně a studenti/studentky mohou:

Žáci/žákyně a studenti/studentky se dále mohou ucházet o stipendijní pobyty v rámci:

  • programu FLEX (Future Leaders Echange Program) – roční pobyt a studium na střední škole pro zájemce ve věku 14 – 17 let (přihlášky se podávají v srpnu a září);
  • programu Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship (4týdenní letní škola, věk 16 – 18 let, přihlášky se podávají v březnu);
  • programu Women2Women (desetidenní letní škola pro mladé ženy ve věku 15-19 let, přihlášky se podávají v dubnu/květnu);
  • programu Summer School for Student Leaders (5 – 6týdenní letní škola, věk 18 – 25 let); 
  • programu Fulbrightových stipendií, která umožňují studium na vysokých školách v USA absolventům/absolventkám bakalářských studijních programů s dobrou znalostí angličtiny a různé druhy pobytů výzkumných pracovníků/pracovnic.

Zdroj: MŠMT ČR