22. 03. 2024

Studenti SZeŠ Písek a Písecký studentký park

V Písku vznikla zcela nová oblast spolupráce píseckých středních škol.

Studentský park v Písku vzniká jako spolupráce studentů píseckých středních škol. Park bude určen pro výukové aktivity žákům MŠ a dětem mladšího školního věku. Bude sloužit hlavně pro edukativní účely, jako místo setkávání dětí a starších generací.

V parku budou umístěny edukativní prvky, které mohou být využity při předškolní výchově – zejména pro environmentální výuku.

Studenti SZeŠ Písek se aktivně zapojili do veškeré práce, která s přípravou Studentského parku souvisela.

Symbolem parku bude vysazení studentského stromu, jako znak spolupráce napříč generacemi.

V prostorech budou umístěny ptačí budky, hmyzí domky, krmítka a ostatní dřevěné malé prvky. Nebudou chybět květinové záhony, jejichž výsadbu zajistí sami studenti středních škol.

Nad celkovou údržbou záhonů budou mít záštitu zahradnické obory SOU a Střední zemědělská škola Písek. Sečení trávy, zalévaní záhonů a stromu zajistí MS Písek.

Ing. Marie Procházková

ředitelka SZeŠ Písek