07. 02. 2024

Termín pro podání přihlášek zůstává v platnosti do 20. února

Systém pro podávání přihlášek na střední školy DiPSy byl spuštěn v pátek 2. února. Za první tři dny bylo úspěšně podáno téměř 20 tisíc přihlášek. Prodloužení termínu podávání přihlášek by zkrátilo dobu, ve které mohou ředitelé přihlášky zkontrolovat, naplánovat školní kola přijímacích zkoušek a kontaktovat uchazeče a rodiče v případech, kdy je nutné řešit individuální situace.

Zdroj: MŠMT ČR