26. 06. 2024

Ve 2. kole přijímaček uspělo 89 % deváťáků

 V systému DiPSy byly 21. června zveřejněny výsledky druhého kola přijímacích zkoušek. Ve druhém kole přijímacího řízení uspělo 89 % uchazečů hlásících se na střední školy z 9. ročníků základních škol. Přijímací řízení absolvovalo 6 293 deváťáků. Většina uchazečů byla přijata na obor, o který měli největší zájem. Celková volná kapacita v denní formě studia pro uchazeče z 9. tříd byla vyšší o 15 682 míst. 

Na všechny druhy oborů se ve druhém kole hlásilo přes 12 000 uchazečů, kteří podali více než 29 tisíc přihlášek. Uchazeči mohli podat až tři přihlášky opět seřazené podle priority.

Ve druhém kole nebylo na žádnou střední školu přijato pouze 701 žáků hlásících se z 9. ročníků. 73 % deváťáků bylo přijato na obory s první prioritou. V průměru se o něco hůře podařilo dostat na svůj preferovaný obor uchazečům z Prahy a Karlovarského kraje, cca dvou třetinám z nich, a to jak v případě deváťáků, tak v celkovém souhrnu. Úspěšnost uchazečů v Praze byla 76 % a ve Středočeském kraji 87 %.

Nejúspěšnější byli deváťáci hlásící se na čtyřletá gymnázia, např. v Praze bylo přijato 77 % uchazečů, kteří se na gymnázia hlásili v první prioritě. Z celkových 701 nepřijatých uchazečů hlásících se z 9. ročníku podalo alespoň jednu ze svých přihlášek 486 uchazečů na ostatní maturitní obory, 105 na lycea a na čtyřletá gymnázia pouze 78deváťáků. Uchazečů z devátých tříd, kteří si některou ze svých přihlášek podali na čtyřleté gymnázium, bylo přijato 60 %, dalších 34 % bylo přijato na jiný obor.

Největší skupinu nepřijatých deváťáků tvoří ti, kteří měli prioritní zájem o jiné maturitní obory, než jsou gymnázia či lycea, a dále o obory s výučním listem. Situace napříč ČR je ve většině krajů podobná.

V případě nepřijetí ve druhém kole mají uchazeči, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku, možnost přihlásit se do třetího, příp. dalších kol přijímacího řízení. V systému DiPSy budou postupně zveřejňovány informace o školách, která budou vypisovat následující kola. Další kola již nejsou centrálně řízena. Počet přihlášek není omezen. Způsob konání zkoušek a termíny pro podávání přihlášek určí ředitelé škol, kteří je mohou stanovit nejdříve 28. června 2024.

Přihlášku lze podat výhradně tištěnou formou a doručit do školy osobně, poštou nebo datovou schránkou.

Shrnutí výsledků druhého kola přijímacího řízení na střední školy naleznete ZDE

Jak se přihlásit do třetího kola? Informace ZDE

Tipy –  jak na 3. kolo ZDE

Zdroj MŠMT