05. 01. 2024

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na SŠ v ČR na rok 2024“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo dne 14. prosince 2023 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v České republice na rok 2024“ (č.j. MSMT-25167/2023-2) na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Oprávněným žadatelem o dotaci v rámci této Výzvy může právnická osoba vykonávající činnost střední školy:

1. která je zapsaná ve školském rejstříku dle školského zákona, se zapsaným a realizovaným oborem vzdělávání „Dvojjazyčné gymnázium“ / „Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce“ poskytující výuku v českém a španělském / českém a francouzském vyučovacím jazyce,

a zároveň

2. která uzavřela s MŠMT smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti podpory rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR,

a zároveň

3. která nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení ani ve vztahu k rozpočtu územního samosprávného celku.

Příjem žádostí začíná dnem vyhlášení Výzvy a končí 19. ledna 2024. Předmětné je datum doručení na MŠMT. Žádost se doporučuje předkládat na formulářích, které jsou přílohou Výzvy.

Zdroj: MŠMT