04. 01. 2024

Výzva pro zájemce o studium na Gymnáziu F. Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že probíhá přijímání přihlášek žáků/žákyň do výběrového řízení do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Gymnázium na adrese Seminarstr. 3, 01796 Pirna, SRN, do 28. února 2024.​   

Podmínky studia:

 • studium na gymnáziu s přírodovědným zaměřením;
 • internátní ubytování a stravování je českým žákům/žákyním hrazeno ministerstvy obou států;
 • pobyt v internátě od neděle navečer do pátku odpoledne;
 • učebnice jsou k dispozici bezplatně.

Koncepce vzdělávání:

 • studium je realizováno podle učebních osnov saských gymnázií a českého Rámcového vzdělávacího programu;
 • český jazyk je povinnou součástí studia i maturitní zkoušky;
 • část předmětů do 10. ročníku je vyučována v češtině českými učiteli;
 • učební plán zahrnuje vedle výuky němčiny i výuku dalších jazyků – angličtiny, popř. francouzštiny, španělštiny, latiny;
 • maturita umožňuje pokračovat ve studiu na vysokých školách v ČR i v SRN;
 • studium je šestileté počínaje 7. ročníkem.

Přijímací řízení:

 • ucházet se mohou žáci/žákyně 6. tříd ZŠ nebo prim osmiletých gymnázií;
 • zájemci/zájemkyně musí doručit své přihlášky na adresu Gymnázia Friedricha Schillera, Seminarstr. 3, 01796 Pirna, SRN, do 28. února 2024;
 • přijímací zkoušky se konají na gymnáziu v Pirně ve dnech 18. – 19. března 2024.

Podrobné informace jsou k dispozici na: www.schillergymnasium-pirna.de.

Zdroj: MŠMT ČR