Centrum Bazalka – Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.

Stránka školy
České Budějovice

Vybavení školy