Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Nám. Fr. Křižíka 860

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Obory školy

Gymnázium

Kód oboru: 79-41-K/41

Gymnázium

Kód oboru: 79-41-K/81

Dvojjazyčné gymnázium

Kód oboru: 79-43-K/61