Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1

OACB

Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech 78-42-M/02 Ekonomické lyceum a 63-41-M/02 Obchodní akademie.

Žáci naší školy získávají všeobecné znalosti i předpoklady pro snadnou orientaci v ekonomickém prostředí. Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 poskytuje žákům bohaté teoretické i praktické zázemí pro ekonomická rozhodnutí ve světě byznysu, a to při respektování zásad společenské odpovědnosti.

Absolventi nacházejí uplatnění v celé škále firem a institucí, zejména v ekonomicky a obchodně zaměřených pracovních pozicích. Kromě možností okamžitého uplatnění na trhu práce se absolventům nabízí celá řada navazujících studií, kde mohou využít široké portfolio znalostí a dovedností.

Stránka školy
České Budějovice

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze

Obory školy

Obchodní akademie

Kód oboru: 63-41-M/02

Ekonomické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/02