Střední škola Jeronýmova České Budějovice, s.r.o.

Střední škola Jeronýmova České Budějovice

Od roku 1992 nabízí Střední škola Jeronýmova České Budějovice, s. r. o., vyvážený program všeobecného a odborného vzdělávání pro žáky ve věkovém rozmezí 14–19 (a více) let.

Nabízíme zábavnou formu výuky široké škály maturitních, ale také nematuritních předmětů s důrazem na individuální přístup. Samozřejmostí je kvalitní jazyková průprava, ekonomické vzdělání a vyučování nejrůznějších témat z oblasti vědy, humanitních oborů i řady profesních orientací.

Ve vyšších ročnících si navíc žáci mohou vybrat předměty, které úzce souvisejí s jejich zájmy a které je připravují na vysokoškolské studium nejen v Jihočeském kraji.

Při maximální kapacitě školy 464 žáků je možné volit studium na ekonomickém lyceu, obchodní akademii i na učebních oborech různého zaměření. Absolventi našich učebních oborů i vyučení z jiných škol se mohou přihlásit do nástavbového studia denního či dálkového. Zajišťujeme také vzdělávání dospělých v oblasti profesních kvalifikací. 

Pojďte studovat na školu s více než třicetiletou historií. Pojďte na Jeronýmovku!

Stránka školy
České Budějovice

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze

Obory školy

Cukrář (ŠVP: Cukrář)

Kód oboru: 29-54-H/01

Letos přijímáme: 5 žáků

Obchodní akademie (ŠVP: Obchodní akademie)

Kód oboru: 63-41-M/02

Letos přijímáme: 30 žáků

Podnikání (ŠVP: Podnikání)

Kód oboru: 64-41-L/51

Letos přijímáme: 30 žáků

Podnikání

Kód oboru: 64-41-L/51

Kuchař – číšník (ŠVP: Kuchař-číšník)

Kód oboru: 65-51-H/01

Letos přijímáme: 10 žáků

Kadeřník (ŠVP: Kadeřník)

Kód oboru: 69-51-H/01

Letos přijímáme: 18 žáků

Ekonomické lyceum (ŠVP: Ekonomické lyceum)

Kód oboru: 78-42-M/02

Letos přijímáme: 20 žáků