Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109

SUPŠ sv. Anežky České, Č.Krumlov, Tavírna 109

Stránka školy
Český Krumlov

Vybavení školy

Obory školy

Užitá malba

Kód oboru: 82-41-M/01

Grafický design

Kód oboru: 82-41-M/05

Kamenosochařství

Kód oboru: 82-41-M/16