Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

Základní škola pro 300 žáků s družinou. Škola je zařazena do projektu Škola podporující zdraví, Tvořivá škola, Škola pro život a Škola 21. století.

Součástí základní školy je i mateřská škola, kde jsou v současnosti otevřeny čtyři třídy.

Stravování dětí zajišťuje školní jídelna.

Stránka školy
Lomnice nad Lužnicí

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Vybavení školy

 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby