Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice

Stránka školy
České Budějovice

Vybavení školy