Základní škola, České Budějovice, Oskara Nedbala 30

Stránka školy
České Budějovice

Vybavení školy