Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280

Stránka školy
Strakonice

Vybavení školy