Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263

ZUŠ Strakonice

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 je krajskou základní uměleckou školou s kapacitou 750 žáků. ZUŠ má více jak osmdesátiletou tradici a v současné době nabízí studium ve čtyřech uměleckých oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.

Vzdělávání je určeno zájemcům, kteří projdou talentovou zkouškou a jsou schopni se po stránce talentu, fyzické a psychické zralosti vzdělávat v uměleckých oborech školy.

 

 

Stránka školy
Strakonice

Vybavení školy