07. 09. 2023

Nabídka akreditovaného školení POKOS

Nabídka akreditovaného školení k problematice POKOS pro učitele základních a středních škol, které provádí Ministerstvo obrany.

V upraveném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání platném od 1. září 2013 je nově zařazena problematika přípravy občanů k obraně státu (POKOS). Tento krok vychází z Koncepce přípravy občanů k obraně státu, kterou vláda schválila dne 16. ledna 2013 svým usnesením č. 38. Obsah přípravy občanů k obraně státu je začleněn do vzdělávacích oblastí „Člověk a jeho svět“ a „Člověk a společnost“.

Další informace lze získat na http://www.pokos.army.cz/pro-skoly-ucitele.

Krajské vojenské velitelství České Budějovice, v rámci výše uvedeného programu, připravilo pro zájemce z řad učitelů na teritoriu Jihočeského kraje školení k problematice POKOS, které je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je začleněno do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Termíny konání

20. září, 18. října, 22. listopadu a 13. prosince 2023 od 13:00 do 17:00 hodin v budově Krajského vojenského velitelství České Budějovice, Žižkova 37 (naproti OC Mercury).

Termíny na další čtvrtletí budou upřesněny začátkem roku 2024.

Toto školení provádí certifikovaní lektoři POKOS.

Školení je bezplatné a po jeho absolvování účastníci obdrží osvědčení.

Přihlášku zašlete na e-mail: kvvcb@army.cz.

Přihláška musí obsahovat titul, jméno, příjmení, datum, narození, adresa školy, kontaktní telefon. Údaje lze operativně doplnit, změnit a upřesnit i na místě, před začátkem školení. Tyto údaje jsou potřebné k vystavení osvědčení a nebudou nijak archivovány a ani jinak předávány dalším osobám či subjektům mimo Ministerstvo obrany.

Jakékoliv případné dotazy písemně na kvvcb@army.cz. nebo telefonicky:
kpt. Mgr. Petr Daňhel, tel. 602 172 501