27. 11. 2023

Stávka na školách v Jihočeském kraji

Jihočeský kraj zřizuje celkem 125 organizací, z toho 67 středních a vyšších odborných škol, 23 mateřských a základních škol a 30 ZUŠ a DDM.

Ke stávce se jich připojilo 49 z nich, tedy 39 %.

V 8 školách bude i přes účast ve stávce probíhat výuka v neomezeném režimu, 8 škol režim výuky omezí a ve 33 školách výuka probíhat nebude.

Ke stávce se připojí 25 školních jídelen z celkových 28 zřizovaných při stávkujících školách . Ve 2 jídelnách bude přesto provoz plně zajištěn, ve 3 bude omezen a ve 20 bude provoz zrušen.

Při stávkujících školách je 20 DM, z nichž 6 se ke stávce nepřipojí. Jeden domov mládeže z celkových 14 stávkujících bude plně zajišťovat provoz, ve dvou bude provoz omezen a v 11 bude zrušen.

Z celkových 224 základních škol zřizovaných obcemi, které OŠMT oslovil s dotazem, se ke stávce připojilo 84 z nich, dalších 42 stávku podporuje. Nestávkuje 81 ZŠ, od 17 organizací OŠMT neobdržel žádnou odpověď.

V Jihočeském kraji působí celkem 313 mateřských škol zřizovaných obcemi. Z dotazníkového šetření vyplývá, že 107 MŠ stávkuje a 17 MŠ stávku podporuje. Ke stávce se nepřipojilo 142 MŠ, od 47 mateřinek nemá OŠMT žádnou odpověď.

Zdroj: vnitřní šetření OŠMT