25. 06. 2024

2. kolo přijímaček na SŠ. Kapacita převyšuje počet přihlášek

MŠMT zveřejnilo podrobnou analýzu přihlášek do druhého kola přijímacího řízení na střední školy. Celková volná kapacita pro uchazeče z devátých ročníků do denní formy studia na středních školách je vyšší o 15 682 míst. Většina těchto uchazečů si, stejně jako v prvním kole, podala tři přihlášky, a to ve stejném kraji, ve kterém mají trvalé bydliště.

Analýza přináší podrobné informace o počtu přihlášek podaných v druhém kole přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2024/2025. Obsahuje informace o celkové volné kapacitě pro uchazeče z devátých ročníků, o počtech podaných přihlášek podle priorit a formy vzdělávání. Analýza také srovnává kapacitu a poptávku mezi jednotlivými typy škol, jako jsou gymnázia, lycea, nematuritní obory a konzervatoře. Zvláštní pozornost je věnována regionálním rozdílům, včetně srovnání kraje trvalého bydliště uchazečů a kraje, do kterého se hlásí. Výsledky také ukazují, jak se liší podíl přihlášek podaných do veřejných a soukromých škol.

Většina přihlášek do denního studia na čtyřletá gymnázia byla uchazeči z devátých ročníků podána v první prioritě do škol zřizovaných soukromými subjekty (v 53 %). Naopak na ostatní typy středních škol bylo v první prioritě podáno více než dvě třetiny přihlášek do veřejných škol zřizovaných krajem.

Celkově se do druhého kola hlásilo více než 11 tisíc uchazečů, kteří podali téměř 28 tisíc přihlášek. I v tomto případě se naprostá většina uchazečů hlásila do denní formy vzdělávání. Přestože byla zaznamenána vysoká poptávka po víceletých gymnáziích, v případě nepřijetí tito žáci budou pokračovat ve studiu na základních školách.

Většina uchazečů se hlásí do oborů ve stejném kraji, ve kterém mají trvalé bydliště. Praha a Brno jako přirozená centra regionů přitahují žáky z širokého okolí. Do Brna podalo přihlášky 56 % uchazečů s trvalým bydlištěm v Brně, zbytek tvořili přihlášky od žáků 9. ročníků základních škol zejména z okolních okresů. Žáci ze Středočeského kraje podali na obory ve svém kraji cca 44 % přihlášek a téměř polovinu přihlášek do Prahy.

Analýza přihlášek do 2. kola přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2024/25 je k dispozici ZDE.

Přehledná prezentace k analýze je k dispozici ZDE.

Zdroj: MŠMT