01. 07. 2024

3. kolo přijímaček na SŠ

Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek smí být ředitelem školy stanoven nejdříve na 7. den od vydání rozhodnutí v kole předchozím.

Způsob podání přihlášky do 3. a dalších kol

Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Elektronické podání ani podání výpisem není možné. Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy. Počet škol/oborů vzdělání, na které se lze přihlásit, není omezen. Prioritizace se neaplikuje.

Vzdání se přijetí ve 3. a dalších kolech

Uchazeč nemůže být přijat na školy v dalším kole, pokud je přijat v jiné škole a nevzdá se tam přijetí.

Ke stažení:

Legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří od 1. 1. 2024 na webu MŠMT ke stažení ZDE.

Aktuální přehled oborů, kam lze nyní podat přihlášku

Sedmero pro 3. kolo

Zdroj: www.prihlaskynastredni.cz