12. 09. 2023

DDM Písek slavnostně otevřelo táborovou základnu Kobyla u Vráže

Dům dětí a mládeže v Písku slavnostně otevřel rekonstruovanou táborovou základnu Kobyla u Vráže v pátek 8. září. Tato dlouho očekávaná událost je výsledkem mnohaletého úsilí a odhodlání, které umožnily transformaci tohoto prostoru na moderní a funkční místo pro vzdělání a zábavu dětí i mladých lidí.

Příběh začal v roce 2004, kdy Dům dětí a mládeže Písek převzal správu areálu, jehož budovy byly v té době ve špatném stavu. Tehdejší ředitel Bohuslav Richter se rozhodl vypracovat projekt a v roce 2008 zažádal o dotaci z IROP, ale žádost byla neúspěšná. Přesto se ředitel nevzdal a projekt rozdělil na části. Postupně se podařilo obnovit část areálu a postavit nové budovy ve spolupráci se zřizovatelem – Jihočeským krajem.

Celý areál nyní zahrnuje tři budovy. První byla postavena v roce 2011 a slouží jako jídelna a kuchyně. Další budova, vystavěná za ředitele pana Malíka, je společensko-ubytovací blok, který nabízí moderní setkávací prostory a pohodlné ubytování pro děti i pedagogy. Třetí budova, vytvořená během ředitelství Jany Adam, slouží jako zdravotně ubytovací blok a zahrnuje pokoje pro vedoucí a ubytovací prostory pro děti.

Součástí rekonstrukce byla i výstavba opěrné zdi pro lepší srovnání terénu a požární nádrže umístěné v podzemí. Dále bylo dokončeno oplocení s osvětlením, což tvořilo třetí etapu projektu. I přes několik termínových posunů se podařilo kolaudovat areál 28. června a již 1. července byl připraven pro letní tábory.

Návštěvníci mohli zhlédnout moderní zařízení a vybavení jednotlivých budov, kde byly v kontrastu k minulosti prezentovány fotografie z dřívějších dob.

Ředitelka DDM Písek Jana Adam v závěru slavnostního otevření areálu poděkovala Jihočeskému kraji, konkrétně FRŠ, za jejich důležitý finanční příspěvek, který byl nezbytný pro úspěšné dokončení projektu. Celková investice do této rekonstrukce činila 48 milionů korun.

Na otevření areálu se přijeli podívat také zástupci ostatních domů dětí a mládeže z celého Jihočeského kraje. Jana Adam uzavřela tiskovou zprávu slovy: „Opravdu z celého srdce děkuji všem předchozím ředitelům, kteří stáli za tímto projektem. Odvedli neskutečné množství práce.“

Tato rekonstrukce představuje významný krok vpřed pro Dům dětí a mládeže v Písku a jeho schopnost sloužit dětem a mladým lidem ve středisku a celém Jihočeském kraji.